Бухоблік для малого бізнесу

Бухоблік для малого бізнесу

Бізнес і бухгалтерія – нерозривні поняття. Тому приватним підприємцям необхідно вести облік доходів і витрат, що допоможе зрозуміти, куди саме рухається справа. Також важливо правильно відображати податки у звітності та своєчасно подавати її в контролюючі органи. І якщо самостійно це…
Бухучет для малого бизнеса

Бухучет для малого бизнеса

Бизнес и бухгалтерия – неразрывные понятия. Поэтому частным предпринимателям необходимо вести учет доходов и расходов, что поможет понять, куда именно движется дело. Также важно правильно отражать налоги в отчетности и своевременно подавать ее в контролирующие органы. И если самостоятельно это…
5 причин найняти коуча

5 причин найняти коуча

Знайти вихід зі складної ситуації, щоб досягти бажаних результатів, отримати мотиваційну підтримку допоможе професійний коуч. Завдання цієї людини сприяти досягненню успіху клієнта, за допомогою спеціальної методики. Тому багато керівників компаній, підприємств і люди, що бажають змінити своє життя, користуються послугами…
Труднощі обліку: Кому варто довірити бухгалтерію?

Труднощі обліку: Кому варто довірити бухгалтерію?

Бухгалтерський і податковий облік є невід’ємною частиною фінансової системи підприємства будь-якої форми власності. Вести це можна самостійно (актуально власникам малого бізнесу), найняти для цих цілей штатного бухгалтера або скористатися послугами аутсорсингу. Кожен з варіантів має свої переваги і мінуси, які…
5 причин нанять коуча

5 причин нанять коуча

Найти выход из сложной ситуации, чтобы достичь желаемых результатов, получить мотивационную поддержку поможет профессиональный коуч. Задача этого человека способствовать достижению успеха клиента, посредством специальной методики. Поэтому многие руководители компаний, предприятий и люди, желающие изменить свою жизнь, пользуются услугами коуча для…
Трудности учёта: Кому стоит доверить бухгалтерию?

Трудности учёта: Кому стоит доверить бухгалтерию?

Бухгалтерский и налоговый учет является неотъемлемой частью финансовой системы предприятия любой формы собственности. Вести это можно самостоятельно (актуально владельцам малого бизнеса), нанять для этих целей штатного бухгалтера или воспользоваться услугами аутсорсинга. Каждый из вариантов имеет свои преимущества и минусы, которые…
Бухгалтерський аутсорсинг. Як це працює?

Бухгалтерський аутсорсинг. Як це працює?

Аутсорсинг-затребувана послуга у організацій, незалежно від форми власності та системи оподаткування. Мета аутсорсингу – забезпечення ведення фінансового обліку підприємства зовнішніми фахівцями, згідно з укладеним договором. Віддаючи перевагу даній послузі, важливо вибрати компанію з бездоганною репутацією і штатом кваліфікованих співробітників. МІК-аудит…
Професійне вигорання. Перезавантаження.

Професійне вигорання. Перезавантаження.

Перед багатьма працюючими людьми гостро стоїть проблема надмірних професійних навантажень. Перебуваючи в такій ситуації тривалий час можна відчути нервове виснаження, хронічну пригніченість, стомлення і професійне вигорання. Найбільш часто з такими явищами стикаються ті, хто в гонці за доходом, званням, повністю…
Як перевірити успішність свого бізнесу?

Як перевірити успішність свого бізнесу?

Керівники власного бізнесу часто стикаються з відсутністю регулярних доходів навіть за умови активного розвитку справи, вкладення коштів. І якщо немає раціональних пояснень ситуації, що склалася, рекомендується скористатися допомогою професійних Консультантів. Зовнішні аудитори зможуть провести детальний аналіз діяльності підприємства, після чого…
Бухгалтерский аутсорсинг. Как это работает?

Бухгалтерский аутсорсинг. Как это работает?

Аутсорсинг – востребованная услуга у организаций, независимо от формы собственности и системы налогообложения. Цель аутсорсинга – обеспечение ведения финансового учета предприятия внешними специалистами, согласно заключенному договору. Отдавая предпочтение данной услуге, важно выбрать компанию с безупречной репутацией и штатом квалифицированных сотрудников.…
 
Запишитесь
на мероприятие
Запишитесь
на консультацию