Повноваження податкової інспекції при проведенні перевірки. Що можуть і що не мають права робити перевіряючі

Бухгалтерський супровід бізнесу та компаній

Успішне ведення бізнесу неможливе без правильно організованої фінансової діяльності. Важливою і невід’ємною її частиною є бухгалтерський облік, який може здійснювати штатний бухгалтер або аутсортингова компанія. Останній варіант вже гідно оцінили багато керівників підприємств. І не дивно, адже досить вибрати надійну…
Як знайти хорошого бухгалтера?

Як знайти хорошого бухгалтера?

Успішним підприємствам і тим, які тільки знаходяться на етапі розвитку, в процесі діяльності не обійтися без фінансового фахівця. І часто пошуки хорошого бухгалтера займають тривалий час, стаючи істотною перешкодою в роботі. Досить важко вибрати висококваліфікованого фахівця з потрібним багажем знань…

Командний коучинг. Який результат слід очікувати?

Злагоджена командна робота в компанії сприяє досягненню великих результатів, поліпшення бізнес-показників навіть за умови використання мінімальних ресурсів. Фахівці з управління персоналом впевнено доводять, що саме згуртований колектив визначає успішність будь-якої організації. І для того, щоб підвищити командну ефективність рекомендується скористатися…
Бухгалтерское сопровождение бизнеса и компаний

Бухгалтерское сопровождение бизнеса и компаний

Успешное ведение бизнеса невозможно без правильно организованной финансовой деятельности. Важной и неотъемлемой ее частью является бухгалтерский учет, который может осуществлять штатный бухгалтер или аутсорсинговая компания. Последний вариант уже по достоинству оценили многие руководители предприятий. И не удивительно, ведь достаточно выбрать…
Как найти хорошего бухгалтера?

Как найти хорошего бухгалтера?

Успешным предприятиям и тем, которые только находятся на этапе развития, в процессе деятельности не обойтись без финансового специалиста. И часто поиски хорошего бухгалтера занимают длительное время, становясь существенным препятствием в работе. Достаточно трудно выбрать высококвалифицированного специалиста с нужным багажом знаний…
Командный коучинг. Какой результат следует ожидать?

Командный коучинг. Какой результат следует ожидать?

Слаженная командная работа в компании способствует достижению больших результатов, улучшению бизнес-показателей даже при условии использования минимальных ресурсов. Специалисты по управлению персоналом уверено доказывают, что именно сплоченный коллектив определяет успешность любой организации. И для того, чтобы повысить командную эффективность рекомендуется воспользоваться…
Бухгалтерські послуги для підприємств

Бухгалтерські послуги для підприємств. Чим ми можемо допомогти?

Активний розвиток внутрішньої і зовнішньої економіки, впровадження нових методик ведення бізнесу, постійна зміна законодавства – причини, за яких ділові люди стикаються з труднощами при веденні фінансової звітності діяльності компанії. Тому щоб їх уникнути та попередити появу можливих проблем, доцільно скористатися…
Что дает работа с коучем?

Секретні інгредієнти успішного бізнесу

Успіх такого складного заняття, як бізнес, залежить від безлічі факторів. І якщо ви вже є щасливим володарем власної справи, необхідно не зупинятися на отриманому результаті. Адже активний розвиток ринку товарів і послуг вимагає і від вас введення інновацій, поліпшень роботи…
22

Хочу свій бізнес. З чого почати? Хто допоможе?

Бажання відкрити власний бізнес властиво багатьом. Адже це дає можливість не тільки добре заробляти, а й бути незалежним, жити за своїми правилами. Реалізувати таку мрію легше, ніж ви думаєте, досить перспективної бізнес-ідеї. Але при цьому дуже важливо врахувати, що саме…
Бухгалтерские услуги для предприятий. Чем мы можем помочь?

Бухгалтерские услуги для предприятий. Чем мы можем помочь?

Активное развитие внутренней и внешней экономики, внедрение новых методик ведения бизнеса, постоянное изменение законодательства – причины, по которым деловые люди сталкиваются с трудностями при ведении финансовой отчетности деятельности компании. Поэтому чтобы их избежать и предупредить появление возможных проблем, целесообразно воспользоваться…
 
Запишитесь
на мероприятие
Запишитесь
на консультацию