Бухгалтерський аудит як фактор ефективності бізнесу

Бухгалтерський аудит як фактор ефективності бізнесу

Бухгалтерський аудит — це процедура, в ході якої фахівець перевіряє коректність ведення бухгалтерського обліку підприємства, правильність оформлення документів, відповідність всіх проведених операцій чинному законодавству, а відображених у звітах даних — реальним показникам господарської та фінансової діяльності компанії. Основні завдання бухгалтерського…
Навіщо потрібен коуч?

Навіщо потрібен коуч?

«Три важливих відкриття, отриманих із мого  спілкування з коучем. Коли я вперше зустрілася з Іриною Колоколової, я вже була підприємцем, і розривалася між безліччю можливостей. В результаті мене постійно переслідувала прокрастинація, адже я ставила перед собою безліч завдань, які часто…
Бухгалтерский аудит как фактор эффективности бизнеса

Бухгалтерский аудит как фактор эффективности бизнеса

Бухгалтерский аудит – это процедура, в ходе которой специалист проверяет корректность ведения бухгалтерского учета предприятия, правильность оформления документов, соответствие всех проведенных операций действующему законодательству, а отображенных в отчетах данных – реальным показателям хозяйственной и финансовой деятельности компании. Основные задачи бухгалтерского…
Зачем нужен коуч?

Зачем нужен коуч?

«Три важных открытия, полученных общения с коучем. Когда я впервые встретилась с Ириной Колоколовой, я уже была предпринимателем, и разрывалась между множеством возможностей. В результате меня постоянно преследовала прокрастинация, ведь я ставила перед собой множество задач, которые часто противоречили одна…
хороший бухгалтер

У мене хороший бухгалтер! А якщо перевірити?

Кухня бухгалтерії багатьом керівникам і підприємцям здається незрозумілою, тому контролювати її повністю вони не можуть. Але довіряють своєму бухгалтеру і впевнені, що він не підведе. Довіра до співробітників – це чудово, але існує людський фактор, який може інколи коштувати занадто…
Повноваження податкової інспекції при проведенні перевірки. Що можуть і що не мають права робити перевіряючі

Повноваження податкової інспекції при проведенні перевірки. Що можуть і що не мають права робити перевіряючі

До нас часто звертаються клієнти після проведення податкової перевірки. По факту – звертаються вже з запізненням, коли всі помилки знайдені, штрафи нараховані і мало що можна зробити. Крім як попередити їх в наступний раз. А ще – непогано б знати,…
Податкова підтримка юросіб

Податкова підтримка юросіб

Проблеми з податковою для підприємця, ніби страшний сон. Штрафи, пеня, адміністративна та податкова відповідальність – ось що загрожує за недотримання податкового законодавства. Але вивчення всіх його аспектів займає роки, і не кожен підприємець може вникнути в них самостійно. Та це…
Налоговая поддержка юрлиц

Налоговая поддержка юрлиц

Проблемы с налоговой для предпринимателя, как страшный сон. Штрафы, пеня, административная и налоговая ответственность – вот что грозит за несоблюдение налогового законодательства. Но изучение всех его аспектов занимает годы, и не каждый предприниматель может вникнуть в них самостоятельно. Да и…
Полномочия налоговой инспекции при проведении проверки. Что могут и что не имеют права делать проверяющие?

Полномочия налоговой инспекции при проведении проверки. Что могут и что не имеют права делать проверяющие?

К нам часто обращаются клиенты после проведения налоговой проверки. По факту – обращаются уже с опозданием, когда все ошибки найдены, штрафы начислены и мало что можно сделать. Кроме как предупредить их в следующий раз. А еще – неплохо бы знать,…
У меня хороший бухгалтер! А если проверить?

У меня хороший бухгалтер! А если проверить?

Кухня бухгалтерии многим руководителям и предпринимателям кажется непонятной, поэтому контролировать ее полностью они не могут. Но доверяют своему бухгалтеру и уверены, что он не подведет. Доверие к сотрудникам – это прекрасно, но существует человеческий фактор, который иногда может обойтись очень…
 
Запишитесь
на мероприятие
Запишитесь
на консультацию